Chương trình > Ca nhạc

VÂN SƠN 51 - MÙA THU HÀ NỘI

Sân khấu VÂN SƠN 51 - MÙA THU HÀ NỘI - Công ty BlackMoon Media Thiết Kế và Dàn Dựng!

Chương trình "Nhịp Cầu Âm Nhạc - Âm Nhạc Của Tôi"

Công ty BlackMoon Media Thiết Kế và Thi Công Sân Khấu.

Cuộc thi ca nhạc "Sáng Bừng Sức Sống" - Vòng loại

Công ty BlackMoon Media Thiết Kế và Thi Công Sân Khấu.

Cuộc thi ca nhạc "Sáng Bừng Sức Sống" - Vòng chung kết

Công ty BlackMoon Media Thiết Kế và Thi Công Sân Khấu.

Cuộc thi ca nhạc "Sáng Bừng Sức Sống" - Đêm chung kết

Công ty BlackMoon Media Thiết Kế và Thi Công Sân Khấu.

Cuộc thi "Chuông Vàng Vọng Cổ" 2010

Công ty BlackMoon Media Thiết Kế và Thi Công Sân Khấu.

Cuộc thi "Chuông Vàng Vọng Cổ" 2009

Công ty BlackMoon Media Thiết Kế và Thi Công Sân Khấu.